Användarvillkor

Detta användaravtal reglerar villkoren för användandet av webbsajten FrilansOnline.se. Beställare och Frilansare, ibland refererade till som Medlem, måste godkänna följande användarvillkor.

§1. Medlemskap

Frilansonline.se äger rätt att godkänna vilka personer eller företag som får vara medlemmar och inte, och kan närhelst de vill avsluta en Medlems konto utan motivering.

Uppträdanden som kan uppfattas som uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, sexuella trakasserier, förtal och personangrepp är strängt förbjudet och kan, förutom avstängning från sajten, leda till åtal.

I händelse av brott mot Användarvillkoren har FrilansOnline.se rätt att stänga av Medlemmen och ta kontroll över Medlemmens konto och tillgångar. Brott mot Användarvillkoren kan leda till polisanmälan.

§2. Upphovsrättsskydd

Det är förbjudet att lägga in upphovsrättskyddat material på FrilansOnline.se. Likaså är det förbjudet för Frilansaren att leverera upphovsrättskyddat material till Beställaren.

§3. Ändringar i användarvillkor

FrilansOnline.se reserverar sig för att kunna ändra användarvillkoren när som helst. Om detta sker ska FrilansOnline.se informera Medlemmen om detta via det inbyggda meddelandesystem, som kan ses på Medlemmens kontosida, under minst 30 dagar. Om Medlemmen inte säger upp sitt medlemskap under denna tid anses Medlemmen ha accepterat de nya villkoren.

§4. Sekretess

FrilansOnline.se får vare sig sälja eller ge bort Medlemmens kontaktinformation.

§5. Lämna bud

Frilansaren kan enbart lägga bud som motsvarar hela uppdraget genomförande. Det är inte tillåtet att lägga bud baserat på andra enhetspris som exempelvis timmar, veckor eller månader. Priset som anges är inklusive mervärdesskatt (moms).

§6. Lägga in uppdrag

Summan som anges för uppdraget avser hela uppdragets genomförande. Det är inte tillåtet att ange andra enhetspris som exempelvis timmar, veckor eller månader. Priset som anges är inklusive mervärdesskatt (moms).

§7. Reklam

Det är förbjudet att lägga in reklam på FrilansOnline.se eller göra reklam för Medlemmens webbsajt. Alla webbadresser som läggs in i uppdrag, anbud, recensioner och meddelanden måste relatera till ett uppdrag. Webbadresser är däremot tillåtna på den personliga presentationssidan.

§8. Skyldigheter och force major

FrilansOnline.se är befriade från påföljd på grund av krig, strejk, lockout, brand, översvämning, knapphet på transporter eller energi, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller annan omständighet som ligger utanför FrilansOnline.se’s kontroll inklusive driftsproblem eller s.k. hackning orsakad av annan part.

§9. FrilansOnline.se’s roll

FrilansOnline.se fungerar som en virtuell mötesplats för Frilansaren och Beställaren. Som en neutral part är inte FrilansOnline.se direkt involverade i transaktioner mellan Beställaren och Frilansaren. FrilansOnline.se har ingen kontroll över sanningshalten i det som skrivs på sajten. Eftersom det är näst intill omöjligt att bekräfta en medlems identitet på Internet kan vi inte garantera en medlems identitet. FrilansOnline.se kan inte heller verifiera att medlemmens bakgrund, förmåga eller kvalifikationer stämmer. Därför uppmanar vi Medlemmen till att använda försiktighet och sunt förnuft när denne väljer en samarbetspartner. Vi uppmanar också Medlemmen att läsa Vanliga frågor innan denne lägger in sitt första uppdrag eller lägger sitt första bud.